es projektai

Nuo 2021 m. sausio mėnesio UAB „Gavanos projektai“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Gavanos projektai“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0027.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui. Projekto metu bus įsigytos automatiškai veikiančios baldų ruošinių briaunų laminavimo staklės, kurios didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Gavanos projektai“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

gallery/es projektai

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Gavanos projektai“

Projekto vykdytojas: UAB „Gavanos projektai“

Bendra projekto vertė: 77500,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 34190,00 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2021-01-26

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-01-25